مدیریت پسماند ویژه

_

درباره ما

ما که هستیم؟

شرکت سبز پالایش البرز به عنوان یک شرکت کاملا تخصصی در حوزه محیط زیست (پسماندهای صنعتی- تصفیه فاضلاب) فعالیت خود را با هدف ارایه خدمات به بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی آغاز نموده است.

و مدیریت اجرایی پسماند صنعتی را با هدف رفع نواقص و کاستی های زیر ساختی کشور در بخش های بازیافتی به صورت تخصصی دنبال می کند.

شرکت سبز پالایش البرز بازیافت را به عنوان تنها مسیر رسیدن به اهداف اقتصاد چرخشی مبتنی بر توسعه پایدار دانسته و به این امر مهم توجه ویژه دارد.  

ما یک گروه دوست دار محیط زیست هستیم!

شرکت سبز پالایش البرز به عنوان یک شرکت کاملا تخصصی در حوزه محیط زیست (پسماندهای صنعتی- تصفیه فاضلاب) فعالیت خود را با هدف ارایه خدمات به بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی آغاز نموده است.
_

پروژه های ما

کاری که ما انجام می دهیم؟  

ارائه خدمات 
مدیریت پسماند های ویژه
شرکت سبز پالایش البرز مدیریت اجرایی پسماند صنعتی را با هدف رفع نواقص و کاستی های زیر ساختی کشور در بخش های بازیافتی به صورت تخصصی دنبال می کند.و بازیافت را به عنوان تنها مسیر رسیدن به اهداف اقتصاد چرخشی مبتنی بر توسعه پایدار دانسته و به این امر مهم توجه ویژه دارد.
_

مشتریان ما

چه کسانی از ما رضایت دارند؟

_

مشتریان خشنود

مشتریان ما چه می گویند؟