چگونه تجارت کربن به کاهش تغییرات اقلیمی کمک می‌کند؟

تجارت کربن سیستمی است که به کشورها و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا مجوز انتشار گازهای گلخانه‌ای را بخرند و بفروشند. هدف این است که با ایجاد انگیزه برای کاهش انتشار، به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کند. خلاصه‌ای از نحوه عملکرد تجارت کربن و ارتباط آن با تغییرات اقلیمی را که بر اساس بررسی ها و یافته های شرکت سبز پالایش البرز تدوین شده است می توان به شکل زیر طبقه بندی نمود. ... ادامه مطلب