مشاغل مورد نیاز

۱- کارشناس ایمنی و بهداشت HSE

کارشناس ایمنی و بهداشت HSE
کارشناس ایمنی و بهداشت HSE

۲ – مسئول امور بازرگانی (رشته صنایع)

۳ – مسئول امور اداری

برای ارسال اطلاعات و رزومه خود به لینک زیر مراجعه کنید

https://b2n.ir/907662