پروژه های حمل و نقل ، بازیافت، امحا و تثبیت پسماندهای ویژه و لجن تصفیه خانه ها


 

1-اجراي عمليات بارگيري ، حمل و تخليه لجن هاي سالن رنگ و پسماندهاي صنعتي و  ويژه و نظافت صنعتی سالن 32000  شركت زامياد و دفع پسماندها.

 

از مورخه18/9/89 تا کنون

2- اجراي عمليات بارگيري ، حمل ، بي خطرسازي و دفن لجن هاي صنعتي حاصل از سالنهاي رنگ و لجن تصفيه خانه فاضلاب شركت سايپا .

از مورخه 9/1/89 لغايت 1/3/91

3- اجراي عمليات حمل و نقل و بي خطرسازي پسماندها و زباله هاي صنعتي خطوط رنگ شركت مهركام پارس .

 از مورخه 1/10/89 تا کنون

4-اجراي كليه عمليات مربوط به تخليه و حمل لجن سپتيك ها ، منهول ها و حوضچه هاي مرتبط با سيستم جمع آوري و انتقال پسماندهاي صنعتي و بهداشتي شامل لايروبي و تخليه توسط نيروي انساني و محل لجن سپتيك هاي بهداشتي و صنعتي ، حوضچه سالن رنگ ، حوضچه هاي تصفيه خانه و نظافت ماهيانه سبد آشغالگير مستقر در سپتيك بهداشتي شركت سايپا ديزل .

از مورخه 12/6/90 تا 12/06/91

5- جمع آوري ، بارگيري ، حمل و دفع پسماندهاي سالن  رنگ و تصفيه خانه فاضلاب شركت سايپا كاشان و دفع پسماند ها و اخذ مجوز در مسير از سازمان محيط زيست بصورت شبانه روزي .

از مورخه 27/5/90 تا 27/5/91

6-اجراي عمليات  جمع آوري ، حمل و انتقال و بي خطرسازي پسماند سالن رنگ شركت پارس خودرو.

از مورخه 1/3/90 تا کنون

7-اجراي عمليات حمل ونقل پسماند صنعتي و ويژه شركت گندم كوب با روش هاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 23/3/91 تا کنون

8-اجراي كليه عمليات حمل و مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه شركت مگاموتور با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 23/3/91 تا کنون

9- اجراي كليه عمليات حمل و نقل و مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه  و انجام نظافت صنعتی شركت توليدي ايران كاوه سايپا با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 1/12/90 تا کنون

10-اجراي عمليات حمل و دفع و بي خطرسازي پسماندهاي ويژه و صنعتي پسماند رنگ ، تصفيه خانه ، فیلترهاي رنگ و هوا و لجن فسفاته شركت ايران خودرو ديزل.

از مورخه 24/12/90 تا کنون

11-اجراي عمليات حمل و نقل و مديريت پسماند رنگ شركت پگاه تهران با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 1/10/91 تا کنون

12-اجراي عمليات حمل و نقل و مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه شركت شيميايي سمن و پلی رزین با روش مورد تاييد سازمان محيط زيست .

از مورخه 1/12/90 تا کنون

13-اجراي عمليات حمل و نقل و امحای پسماندهاي صنعتي و ويژه شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

از مورخه 22/12/90 تا کنون

14-اجراي كليه عمليات حمل و مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه شركت مهندسي ساخت و تجهيزات مپنا.

از مورخه 1/12/90 لغايت 1/12/91

15-اجراي عمليات حمل و نقل پسماند لجن مازاد و چربي تصفيه خانه صنعتي شركت دوكا با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 12/2/91 لغايت 12/2/92

16-اجراي عمليات حمل و مديريت پسماندهاي صنعتي شركت دقت خودرو كوشا با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 23/9/89 لغايت 23/9/91

17-اجراي عمليات حمل و نقل پسماند لجن تصفيه خانه صنعتي شركت غنچه پرور با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 5/2/91 لغايت 5/2/92

18-اجراي عمليات حمل ومديريت پسماندهاي صنعتي و ویژه شركت مپنا لکوموتیو با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست.

از مورخه 20/4/91تا کنون

19-اجراي عمليات حمل ومديريت پسماندهاي الکترونیکی شركت ماد ایران با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست.

از مورخه 20/11/90

20-اجراي عمليات حمل ومديريت پسماندهاي صنعتي و ویژه شركت مهرداد شیر با روشهاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست.

از مورخه 17/5/ 91

21-اجراي عمليات حمل ونقل پسماند صنعتي و ويژه شركت داروپخش با روش هاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 06/05/92 تا کنون

22-اجراي عمليات حمل ونقل پسماند صنعتي و ويژه شركت رادیاتور ایران با روش هاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 30/02/93  تا کنون

23-اجراي عمليات حمل ونقل پسماند صنعتي و ويژه شركت اشتاد ایران با روش هاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 11/03/93  تا کنون

24-اجراي عمليات حمل ونقل پسماند صنعتي و ويژه شركت آلومینیوم فراساز کیا با روش هاي مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست .

از مورخه 01/04/93  تا کنون

25- پروژه دفع ضایعات بیمارستانی بیمارستان کمالی

26- پروژه دفع ضایعات بیمارستانی بیمارستان باهنر

27-پروژه دفع ضایعات بیمارستانی بیمارستان میلاد تهران

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *