تصفیه پساب

تصفیه پساب

1-طراحي، ساخت و راهبري تصفيه خانه فاضلاب هاي صنعتي و بهداشتی و نظارت براصلاح سيستم ها. 2-طراحی ، ساخت و ... ادامه مطلب